Mesyuarat JK Pemuda Ikram Muar [9 Jun 2012]


Mesyuarat JK Pemuda Muar kali pertama telah diadakan pada 9 Jun 2012 
bertempat di Pejabat IKRAM Muar