Muktamar Kepemimpinan Belia Islam Malaysia 2012 (MUKIM 2012)

IKRAM Muar telah menghantar 15 orang wakil ke Muktamar Kepemimpinan Belia Islam Malaysia 2012 (MUKIM 2012) pada 5 Mei 2012. Program anjuran bersama WAMY Malaysia, Jabatan Pengajian Tinggi, JAWI dan IKRAM. Moga dakwah dan tarbiyah di Muar akan lebih bersemarak lagi dengan pelbagai warna aktiviti untuk ahli IKRAM dan masyarakat.

Ikramedia Muar